Overlijden

Wenst u uw nabestaanden een financiële zekerheid te bieden bij uw overlijden? Dan hebben wij de oplossing: een schuldsaldoverzekering is in België een levensverzekering die gekoppeld wordt aan een krediet.

U bent er op die manier zeker van dat uw hypothecair krediet wordt terugbetaald als u zou overlijden voor de eindtermijn van het krediet.

 • Waarom een overlijdensverzekering? Het te verzekeren risico is het overlijden van de erflater.
 • Waarom een levenslange verzekering? Ongeacht het ogenblijk waarop de erflater overlijdt, moeten de erfgenamen steeds successierechten betalen.
 • Welk kapitaal wordt verzekerd? De verzekering dekt een bedrag dat gelijk is aan een raming van de successierechten die de erfgenaam bij het overlijden van de erflater op zijn deel van het roerend en onroerend vermogen van de overledene zal moeten betalen.
 • Premiesplitsing: u kunt uw premie via constante premies betalen.

Voordelen schuldsaldoverzekering
 • Bescherming bij het overlijden: een schuldsaldoverzekering dekt het saldo van een woonkrediet tot 100%. Overlijd u voor de terugbetaling ervan, dan betalen wij de resterende schuld helemaal of gedeeltelijk af.
 • De bescherming begint voor de ondertekening van de akte. U bent gratis en volledig beschermd gedurende maximaal 4 maanden tussen de ondertekening van het compromis en de aankoopakte van uw woning.
 • Flexibele premiebetaling: u kunt uw premie op drie manieren betalen:
  • Een eenmalige premie bij aanvang van het contract.
  • Een constante premie gedurende 2/3 van de looptijd van het contract.
  • Een jaarlijkse variabele premie, ieder jaar rekening houdend met de leeftijd van de verzekerde en het verzekerde kapitaal.
 • Voordelige fiscaliteit: de schuldsaldoverzekering kan u recht geven op:
  • Een belastingaftrek tot 50% in het kader van de enige woning.
  • Een belastingvermindering van 30% voor langetermijnsparen en pensioensparen.
 • Ons voordeligste tarief: u krijgt een tarief aan uw persoonlijke situatie. Rekening houdend met volgende elementen:
  • Uw leeftijd.
  • Het verzekerde kapitaal.
  • De looptijd van uw krediet.
  • De rentevoet van uw krediet.
  • Roker/niet-roker.

Voordelen successieverzekering
 • Uitkering van een kapitaal bij overlijden: wanneer u erft van iemand die overleden is, keert de successieverzekering aan de erfgenaam een kapitaal uit waarmee hij de geschatte successierechten kan betalen.
 • Kapitaal niet in de erflating opgenomen: het kapitaal at bij overlijden van de verzekerde erflater wordt uitgekeerd zal niet in de erflating worden opgenomen. Dit op voorwaarde dat de verzekeringsnemer de erfgenaam is en dat hij de premie zelf heeft betaald.

Wenst u uw persoonlijke situatie te bespreken of meer informatie? Geef ons gerust een seintje via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 09 372 56 63.