Vraag 1. Op wat moet ik letten bij het invullen van een aanrijdingsformulier?

Het correct invullen van een aanrijdingsformulier wanneer u een auto-ongeluk heeft gehad, is van groot belang. Wij geven u graag enkele handige tips.
U hoeft slechts 1 invulformulier in te vullen. Het formulier is gemaakt uit doorschrijfpapier, op die manier beschikt u automatisch over 2 exemplaren. Dit wil zeggen dat u het formulier samen met de tegenpartij moet invullen en er één voor u en één voor de tegenpartij is.

U noteert de datum, het uur, de plaats en straat van het ongeval. Bent u gewond? Dan zet u "ja", ook bij lichte pijn. Als er schade is aan andere voertuigen of zaken, geeft u ook daar "ja" in. Indien er getuigen zijn, kan u dat aangeven op het formulier.

 Het formulier bestaat daarnaast uit 3 kolommen. In de linkerkolom vult u de gegevens van voertuig A in en in de rechterkolom van voertuig B. Wie A of B is doet niets ter zake, u kiest dus zelf met de tegenpartij. In de middelste kolom staan een aantal ongevalsituaties. Indien deze voor u kloppen, zet u een kruisje in het vakje aan uw zijde. Vergeet onderaan niet het aantal aangekruiste vakjes te vermelden.

Als eerste wordt de verzekeringsnemer gevraagd: dit is de persoon of onderneming op wiens naam de verzekering staat. Deze gegevens kunt u terugvinden op uw groene kaart. Daarna vult u de gegevens van uw voertuig in: merk, type en nummerplaat. De gegevens van de verzekeringsmaatschappij vindt u ook op het groene verzekeringsbewijs terug en kan u overnemen. Neem het juiste polisnummer over en duid aan als de schade aan het voertuig verzekerd is in het contract, als u een omniumverzekering heeft. In het vak bestuurder, zet u de naam van wie aan het stuur zat van het voertuig op het moment van de schade. Indien dit dezelfde persoon is als bij verzekeringsnemer, mag u "idem" schrijven.

In het vak 10 zet u een pijl waar het voertuig beschadigd werd en daaronder kan u dit indien gewenst aanvullen (bv. "rechterdeur"). In vak 13 kan u de situatie schetsen, zorg ervoor dat dit altijd zo realistisch mogelijk is en de verhoudingen kloppen!

Onderaan moeten u en de tegenpartij het formulier ondertekenen. De achterkant hoeft u niet in te vullen, dat kunnen wij voor u doen. Als alles correct is ingevuld, kan u beide exemplaren scheiden. Let op: nadat dit gedaan is, mag niemand nog iets veranderen/aanpassen/aanvullen/doorstrepen. Bezorg ons dit document en wij volgen uw schade zo snel mogelijk en zeer accuraat op.