InCover en Solvas slaan de handen in elkaar!

De verzekeringswereld verandert voortdurend. U verwacht terecht dat wij u via persoonlijk contact, het beste advies geven en concrete oplossingen aanreiken, aangepast aan uw eigen situatie, behoefte en verlangens. Voor ons moet veranderen ook verbeteren zijn. Daarom bundelen InCover en Solvas vandaag hun krachten.

More info

Successieplanning heeft niets te maken met leeftijd

Ook al is de fiscus geen erfgenaam, hij neemt altijd een hap uit uw nalatenschap. Solvas organiseerde met groot succes twee boeiende infoavond met betrekking tot het optimaliseren van uw nalatenschap en het minimaliseren van de successierechten. We gaven inzicht in wie wat erft en hoeveel belastingen u daarop dient te betalen. Wat moet, wat kan, wat is niet mogelijk,… Ook de tweede infoavond is al volledig volzet. Toch nog interesse?

More info