Machines

De technologie staat niet stil. U investeert steeds meer in nieuwe en duurdere machines. Ze zijn onmisbaar voor de goede werking van uw bedrijf. Schade aan een toestel kan bijgevolg zware gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering en uw financiën. Verzeker u daarom tegen de schade aan uw machines.

Er hoeft maar een steeksleutel uit een borstzakje te vallen om in een bedrijf een machine of zelfs een hele productielijn stil te leggen. Ook een beoordelingsfout van een medewerker heeft soms ingrijpende gevolgen. En hoe vaak gaat er niet zomaar vanzelf iets stuk? Voor al die gevallen is de machinebreukverzekering bedoeld. Ze dekt alle plotselinge en onvoorziene materiële schade. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening) wordt door de bedrijfsverzekering vergoed.


Bescheiden bedrag

Voor een bescheiden bedrag dat fiscaal aftrekbaar is, verzekert u zich tegen schade aan de machines in uw bedrijf. De polis is onmisbaar wanneer de machines de activiteiten van uw bedrijf sterk bepalen of herstellingen niet evident zijn. De machinebreukverzekering dekt geen schade als gevolg van langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage of roest. Voor wat aan de machine is bevestigd, maar er geen vast onderdeel van uitmaakt (snaren, riemen, kettingen…) en voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort, bestaat geen dekking.

Solvas geeft u graag het beste advies. Neem gerust contact op voor een gesprek: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 09 372 56 63.