Kredietverzekering

Klanten die niet betalen, zijn een gevaar voor de solvabiliteit van uw onderneming, een kredietverzekering behoedt u daarvoor.

Klanten die niet betalen, zijn een gevaar voor uw onderneming. Te vaak nog komen goed functionerende bedrijven in de financiële problemen omdat klanten niet tijdig of niet volledig betalen. Een kredietverzekering kan u voor een dergelijke situatie behoeden.

Met een kredietverzekering dekt u het risico af dat u geen of een onvolledige betaling van uw klanten ontvangt. De verzekering beschermt u tegen de insolvabiliteit van uw klanten of tegen politieke risico’s bij export naar risicolanden. Ze is zeker een aanrader wanneer u nieuwe markten gaat betreden of in het buitenland zaken gaat doen.


Geen lastige procedure

Afhankelijk van de gekozen formule zorgt de kredietverzekeraar ervoor dat uw vorderingen sneller worden betaald, uw betalingscondities beter worden nageleefd en u actuele informatie ter beschikking heeft over de kredietwaardigheid van uw afnemers. Alleszins ontlast u zich via de polis van de moeilijke en dure procedure tot het terugvorderen van de openstaande betalingen van klanten.


Verschillende verzekeringen

Niet elke kredietverzekering is dezelfde. Niet elke kredietverzekering komt dan ook tegemoet aan uw specifieke behoeften. Daarom zoeken wij de kredietverzekering die het best bij uw bedrijf past. Daarvoor monitoren wij permanent het aanbod van kredietverzekeraars wereldwijd. We vergelijken hun polisvoorwaarden en screenen hun dienstverlening.

Vraag advies bij Solvas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 09 372 56 63. Wij hebben heel wat ervaring met kredietverzekeringen en maken een ontwerp dat volledig op maat is van uw onderneming.