Bedrijfsschade

Denkt u aan de financiële gevolgen voor uw bedrijf wanneer u na een brand het werk moet verminderen of misschien zelfs stopzetten? Of kan uw bedrijf door een zwaar verkeersongeval in de straat een hele dag niets verkopen? Voor deze en heel wat andere redenen, kan u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.

More info

Kredietverzekering

Klanten die niet betalen, zijn een gevaar voor de solvabiliteit van uw onderneming, een kredietverzekering behoedt u daarvoor.

More info

Alle risico’s informatica

Heel wat van uw activiteiten zijn volledig afhankelijk van uw ICT-omgeving - een optimale bescherming is dus onmisbaar.

More info

Voertuigen

Heeft u wagens die ingeschreven zijn als bedrijfsvoertuig? Dan kunnen wij u hiervoor de juiste verzekering opstellen en de opties die voor u belangrijk zijn, voorstellen.

More info

Personeel

Uw werknemers zijn belangrijk: u moet ze beschermen maar daarnaast kunt u ze ook motiveren via extralegale voordelen zoals een groepsverzekering. Vergroot uw aantrekkelijkheid als werkgever.

More info

Machines

De technologie staat niet stil. U investeert steeds meer in nieuwe en duurdere machines. Ze zijn onmisbaar voor de goede werking van uw bedrijf. Schade aan een toestel kan bijgevolg zware gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering en uw financiën. Verzeker u daarom tegen de schade aan uw machines.

More info

Brand

U hoort het vaak en heeft het zelf misschien al meegemaakt: door een brand is de toekomst van het desbetreffende bedrijf onzeker. Om uw onderneming hiertegen en tegen andere risico’s zoals storm, waterschade, glasbreuk en natuurrampen te beschermen, kan u een brandverzekering of een patrimoniumverzekering nemen.

More info

Fiscale Controle

Dankzij de Solvas Fisc, kunt u als boekhouder uw klanten bij een fiscale controle of vraag snel en efficiënt bijstaan. De verzekering dekt o. a. kosten en honoraria bij de controle van btw- en belastingaangiftes en bij alle voorbereiding, indiening en verwerking van de belastingdienst.

More info