Loading color scheme

BA uitbating

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating — kortweg B.A. uitbating — dekt de schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw bedrijfsgebouw en materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit. Voorbeeld: een klant schuift uit op de pas geboende vloer in uw zaak.

WAAROM EEN VERZEKERING BA-UITBATING?

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de financiële gevolgen immers zwaar doorwegen op de resultaten van uw bedrijf. Rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen uw beroepsactiviteiten schade toebrengen aan derden.

Zo bent u, bijvoorbeeld, verantwoordelijk wanneer een klant zich verwondt na een val door een losliggende tegel in uw zaak. De wet verplicht u om het slachtoffer te vergoeden.

De polis BA uitbating biedt een brede dekking voor die schade:

- Zaakschade
- Lichamelijke schade
- Immateriële gevolgschade

Deze dekking geldt niet alleen voor de bedrijfsleider, maar ook voor vennoten en personeelsleden.

Contacteer ons voor meer info

BA-UITBATING OP MAAT VAN UW ONDERNEMING

Afhankelijk van de noden of wensen van uw onderneming zijn er diverse mogelijkheden om de polis uit te breiden. De premie voor een verzekering BA uitbating wordt berekend op basis van het type van activiteit van de onderneming, de verzekerde bedragen en de draagwijdte van de waarborg. De tarifering kan gebeuren op basis van het aantal tewerkgestelde personen of de omzet van uw onderneming. Een nauwkeurige beschrijving van de aard van uw activiteiten is noodzakelijk om een verzekeringspolis op te stellen die uw onderneming een perfecte dekking biedt.

Een polis BA uitbating is maatwerk. Wij maken graag een voorstel dat helemaal op maat is van uw activiteiten. Contacteer ons via info@solvas.be of 09 372 56 63.