Loading color scheme

Beroepsaansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt u financiële zekerheid zodat u zonder zorgen uw activiteiten kunt verderzetten, ook wanneer uw bedrijf een fout heeft gemaakt.

Zonder goede verzekering kunnen beroepsfouten de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt u financiële zekerheid zodat u zonder zorgen uw activiteiten kunt verderzetten. Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van personen of vennootschappen met dienstverlening als hoofdactiviteit.

LAAT BEROEPSFOUTEN UW BEDRIJF NIET KAPOTMAKEN

Als een fout in uw berekening, een verkeerd advies of een fout in uw programma leidt tot schade voor een klant, dan is de kans groot dat u aansprakelijk wordt gesteld. Een verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van zo’n schadegeval.

LET OP UW ADVIES

Bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat het bijna altijd om het aantasten van het vermogen van derden als gevolg van beroepsfouten.
Die ‘vermogensschade’ kan optreden na:

- Vergissingen
- Onzorgvuldigheden
- Onachtzaamheden
- Verzuim
- Nalatigheid
- Onjuiste adviezen
Het zijn vooral beroepen met een adviserende functie die baat hebben bij een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering: medici, consultants, technici, architecten, notarissen, advocaten,…

Voorbeeld:

- Een foutieve medische ingreep door een chirurg zorgt ervoor dat een patiënt verlamd raakt.
- Een boekhouder dient de jaarrekening van een klant te laat in, waardoor die een boete krijgt.

Het zijn stuk voor stuk beroepen met een aanzienlijke adviserende verantwoordelijkheid. Bij een fout advies kan de vermogensschade dan ook snel oplopen. Maar ook bij IT-bedrijven en andere dienstverleners kan een beroepsfout ernstige gevolgen hebben voor klanten.

Contacteer ons voor meer info

VERSCHIL MET VERZEKERING BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verschilt van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Die laatste beperkt zich tot materiële schade en letselschade.
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als klanten schade lijden zonder dat er sprake is van letsel of beschadigingen.

Bij Solvas vindt u specialisten die uw risico’s inzichtelijk maken. De oplossing die wij u voorstellen, is precies afgestemd op de specifieke wensen van uw organisatie. Op die manier kunt u op een verantwoorde manier risico’s nemen.

Neem contact op met ons via info@solvas.be of 09 372 56 63.