Successieplanning

Heeft u een persoonlijk vermogen opgebouwd en wilt u vermijden dat dit geld ooit aan successierechten moet worden besteed? Dan heeft u behoefte aan successieplanning.

Staat u ook stil bij de toekomst van uw (klein)kinderen? Ook al is de fiscus geen erfgenaam, toch neemt hij altijd een hap uit uw nalatenschap. Met een combinatie van een handgift en een levensverzekering kunt u uw successieplanning, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, goed regelen.

Een successieverzekering is eigenlijk een levenslange overlijdensverzekering die de betaling van een kapitaal gelijk aan de geraamde successierechten waarborgt, ongeacht het moment waarop de erflater overlijdt.

Voordelen van successieplanning
  • Uitkering van een kapitaal bij overlijden: wanneer u erft van iemand die overleden is, keert de successieverzekering aan de erfgenaam een kapitaal uit waarmee hij de geschatte successierechten kan betalen.
  • Kapitaal niet in de erflating opgenomen: het kapitaal dat bij overlijden van de verzekerde erflater wordt uitgekeerd zal niet in de erflating worden opgenomen. Dit op voorwaarde dat de verzekeringsnemer de erfgenaam is en dat hij de premie zelf betaald heeft.

Waarom is dit voor u van belang?
  • Waarom een overlijdensverzekering? Het te verzekeren risico is het overlijden van de erflater.
  • Waarom een levenslange verzekering? Ongeacht het ogenblijk waarop de erflater overlijdt, moeten de erfgenamen steeds successierechten betalen.
  • Welk kapitaal wordt verzekerd? De verzekering dekt een bedrag dat gelijk is aan een raming van de successierechten die de erfgenaam bij het overlijden van de erflater op zijn deel van het roerend en onroerend vermogen van de overledene zal moeten betalen.
  • Premiesplitsing: u kunt uw premie via constante premies betalen.

Hoe kunt u dit minimaliseren? Wat kost het? Hoe kunt u dit voorbereiden? We nemen u mee doorheen de mogelijkheden en de spelregels van erfrecht en successie zodat u met een gerust gevoel uw plan kan uitstippelen en zo potentiële problemen voor uw volgende generatie te vermijden. Optimaliseer uw nalatenschap, minimaliseer de successierechten.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 09 372 56 63.