Product aansprakelijkheid

Een verzekering productaansprakelijkheid dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden die wordt veroorzaakt door producten na hun levering.

Bieden uw producten niet de veiligheid die mag worden verwacht? Dan worden ze beschouwd als gebrekkig en dan moet u de veroorzaakte schade betalen. Tegen dat risico kunt u zich verzekeren.

Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die een klant normaal mag verwachten. Als producent bent u aansprakelijk wanneer er een oorzakelijk verband kan worden gelegd tussen de gebreken van uw product en de schade die daardoor is ontstaan. Die aansprakelijkheid geldt voor tien jaar. Zowel de schade aan personen als de morele schade komen voor vergoeding in aanmerking.


Premie in functie van risico

Een verzekering productaansprakelijkheid dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden die wordt veroorzaakt door uw producten. Ze verleent een dekking voor schade die op verschillende manieren kan zijn veroorzaakt: door een eigen gebrek van de producten, door een fout of vergissing bij het ontwerp, door de verpakking, door de etikettering, door de gebruiksaanwijzing, de levering, de installatie… De dekking wordt meestal ingesloten in de verzekering B.A. Uitbating. De premie voor dergelijke verzekering wordt bepaald in functie van het risico en de activiteiten van de onderneming alsook de afzetgebieden. Wanneer uw onderneming exporteert of een vestiging heeft in Amerika of Canada, dan wordt het risico van productaansprakelijkheid zwaarder ingeschat.

Vraag advies bij Solvas: neem contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 09 372 56 63 voor een vrijblijvend gesprek.