Rouwbericht mevr. Agnes Lippens

Beste klant,

We hebben het droeve nieuws u te melden dat mevr. Agnes Lippens, medeoprichtster en Mater Familias van Solvas, plots overleden is. De uitvaart zal doorgaan op zaterdag 22 oktober om 11u in de kerk van Zomergem.

Het spreekt voor zich dat ze enorm gemist zal worden.

More info

Brandend actueel: wat met mijn geld bij faillissement van mijn bank?

Naar aanleiding van de veelvuldige vraag met betrekking tot "Wat met de bescherming van mijn geld bij de faillissement van mijn bank?", geven wij een exclusieve ontbijtsessie. We geven antwoord op volgende vragen:

  1. Wie is beschermd?
  2. Hoeveel en wat is er precies beschermd?
  3. Hoe wordt de bescherming gerealiseerd en tot hoever reikt deze?
  4. Wat zijn mogelijke oplossingen?
More info

InCover en Solvas gaan samenwerken

Solvas groeit verder. Een tijdje geleden zijn wij gaan samenwerken met kantoor InCover uit Aalst, gespecialiseerd in transportverzekeringen. We bundelen onze krachten zodat we onze klanten in de toekomst nog beter kunnen helpen en te woord staan. U kan rekenen op meer expertise en een ruimer aanbod. Vanaf 2/05/2016 gebruikt InCover de kantoren van de Solvas-groep in Zomergem.

More info

Kilometerheffing: kaakslag voor de transportsector

Kroniek van (een) aangekondigde boete(s)!

Amper twee weken na de invoering van de kilometerheffing voor trucks boven 3,5 ton vinden de eerste even schrijnende als ‘tenenkrullende’ praktijkvoorbeelden hun weg naar de chauffeurs/vervoer- en leasemaatschappijen. Zaakvoerder Dominique Willems van Solvas/MytruckEurope – die één en ander had voorspeld – heeft op z’n zachtst gezegd méér dan bedenkingen tegen deze ‘kaakslag’ voor de transportsector.

More info